US2000

Moduł I Systemu Us2000 przeznaczony jest dla firm o profilu handlowo-usługowym, dzięki wbudowanemu mechanizmowi receptur możliwe jest również prowadzenie rozliczeń produkcyjnych.

Ze względu na mechanizmy centralnego zbierania danych i zarządzania idealnie nadaje się dla firm posiadających wiele oddziałów rozproszonych.

System może prowadzić do 99 magazynów powiązanych towarowo za pomocą Centralnego Katalogu Towarów i Usług (CKT). Bez problemów możliwa jest praca z oddalonymi magazynami (oddziałami).

System został tak zaprojektowany aby informacja była wprowadzana tylko raz na kolejnych szczeblach organizacyjnych np. początek drogi towarowej to nasze zamówienie do dostawcy, przy pomocy kreatora zamówień istnieje możliwość przygotowanie danych o towarach które należy zamówić. Nasze zamówienie może zostać zapamiętane przez system aby następnie po dostawie wykorzystać dane z zamówienia do utworzenia dokumentu PZ.

Analogiczna sytuacja dotyczy drogi sprzedaży towaru, pierwszym elementem jest otrzymanie zamówienia od klienta, należy je wprowadzić do systemu, w każdej chwili w systemie można sprawdzić stopień realizacji zamówień i dostępność towarów w magazynach.

W przypadku rozliczania produkcji System oferuję zastosowanie receptur towarowych i stworzenie magazynów materiałów, produkcji w toku i magazynu wyrobów gotowych.

Rozlicznie produkcji może odbywać się na podstawie receptur materiałowych uwzględniających tylko materiał lub materiał i koszty wydziałowe. W zakresie rozrachunków System umożliwia dokładną kontrolę udzielanych kredytów windykację należności z blokadą linii kredytowej dla wybranego kontrahenta włącznie, kontrolę własnych zobowiązań z możliwością wydruku terminarza płatności. System umożliwia również prowadzenie konta kasy z dokumentami KP,KW i Raportem Kasowym.

Designed 2006 by Klimok | www.klimok.net